Level 2
Level 1

Johannes, kapittel 1


180 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bra
ἀγαθός
Engel, budbærer
ἄγγελος
Hellig
ἅγιος
Jeg leder
ἄγω
Bror
ἀδελφός
Blod
αἷμα
Jeg tar opp
αἴρω
Jeg følger
ἀκολουθέω
Jeg hører
ἀκούω
Sannhet
ἀλήθεια
Ekte
ἀληθινός
Sannelig
ἀληθῶς
Men, dog, utenom
ἀλλά
Synd
ἁμαρτία
Lam
ἀμνός
Enn (f.eks: hva enn)
ἄν
Jeg går opp
ἀναβαίνω
Andreas
Ἀνδρέας
Mann
ἀνήρ
Mann, menneske
ἄνθρωπος
Jeg åpner
ἀνοίγω
Gen: I stedet for
ἀντί
Verdig
ἄξιος
Borte fra
ἀπό
Jeg svarer
ἀποκρίνομαι
Svar
ἀπόκρισις
Jeg sender bort
ἀποστέλλω
Jeg nekter
ἀρνέομαι
ἄρτι
Begynnelse
ἀρχή
Han, hun, det
αὐτός
Jeg døper
βαπτίζω
Konge
βασιλεύς
Jeg ser
βλέπω
Jeg roper
βοάω
Jeg får barn
γεννάω
Jeg blir
γίνομαι
Jeg kjenner
γινώσκω
Jeg skriver
γράφω
Men, og
δέ
Tiende
δέκατος
Gen: Gjennom; Acc: Av hensyn til
διά
Lærer
διδάσκαλος
Jeg gir ut
δίδωμι
Felle, svik
δόλος
Herlighet
δόξα
Jeg har makt
δύναμαι
To (2)
δύο
Jeg
ἐγώ
Hvis
εἰ
Jeg vet, forstår
εἴδω
Jeg er
εἰμί
Inntil, i, med
εἰς
Én
εἷς
Ut fra, fra
ἐκ, ἐξ
Sg: Det; Pl: Disse
ἐκεῖνος
Jeg ser på, ansèr
ἐμβλέπω
Foran
ἔμπροσθεν
I, på, med
ἐν
Jeg går ut
ἐξέρχομαι
Jeg forklarer
ἐξηγέομαι
Autoritet, kraft
ἐξουσία
Neste dag
ἐπαύριον
Gen: På, over, når; Dat: På grunnlag av; Acc: På, til, mot
ἐπί
Subst: Ørken; Adj: Forlatt
ἔρημος
Jeg oversetter
ἑρμηνεύω
Jeg kommer
ἔρχομαι, ἐλεύθομαι, ἔλθω
Jeg spør, anmoder
ἐρωτάω
Jeg retter ut
εὐθύνω
Jeg finner
εὑρίσκω, εὕρω, εὑρέω
Jeg søker
ζητέω
Liv
ζωή
Vi
ἡμεῖς
Dag
ἡμέρα
Jeg skuer
θεάομαι
Vilje
θέλημα
Jeg vil
θέλω, ἐθέλω, θελέω
Gud
θεός
Se!
ἴδε
Ens eget
ἴδιος
Prest
ἱερεύς
Jesus
Ἰησοῦς
Lisse
ἱμάς
For at, at
ἵνα
Jeg står
ἵστημι
Og jeg, men jeg
κἀγώ, κἀμοί
Som, likesom
καθώς
Og
καί
Jeg kaller
καλέω
Jeg går ned
καταβαίνω
Jeg oppnår
καταλαμβάνω
Barm
κόλπος
Verden
κόσμος
Jeg roper ut
κράζω
Herre
κύριος
Jeg sier
λαλέω
Jeg tar, mottar
λαμβάνω
Jeg sier
λέγω
Ord
λόγος
Jeg løser
λύω
Disippel
μαθητής
Jeg bærer, vitner
μαρτυρέω
Vitnesbyrd
μαρτυρία
Stor
μέγας
Jeg oversetter
μεθερμηνεύω
Jeg blir
μένω
Midten
μέσος
Eneste fødte
μονογενής
Natanael
Ναθαναήλ
Lov, prinsipp
νόμος
Τhe
ὁ, ἡ, τό
Vei, sti
ὁδός
Jeg innrømmer
ὁμολογέω
Navn
ὄνομα
Bak, etter (Gen)
ὀπίσω
Hvor
ὅπου
Jeg ser
ὁράω
Hvem
ὅς, ἥ, ὅ
Så mange som
ὅσος
Når
ὅτε
Da, siden, fordi
ὅτι
Ikke
οὐ, οὐκ, οὐχ
Heller ikke
οὐδέ
Ingen, intet
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
Derfor
οὺν
Himmel
οὐρανός
Og ikke
οὔτε
Denne
οὗτος, αὕτη, τουτο
Igjen
πάλιν
Gen: Fra; Dat: Langs med; Acc: Ved siden av;
παρά
Jeg tar imot
παραλαμβάνω
Hver, alle
πᾶς
Far
πατήρ
Jeg sender
πέμπω
Gen: Bortenfor
πέραν
Angående
περί
Jeg går (rundt)
περιπατέω
Due
περιστερά
Jeg tror
πιστεύω
Full
πλήρης
Fylde
πλήρωμα
Ånd, pust
πνεῦμα
Hvorfra?
πόθεν
By
πόλις
Hvor, et sted
πού
Hvor?
ποῦ
Gen: Før
πρό
Mot, til
πρός
Profet
προφήτης
Først
πρῶτος
Noen gang
πώποτε
Rabbi
ῥαββί
Kjød
σάρξ
Av deg selv
σεαυτοῦ
Jeg bor
σκηνόω
Mørke
σκοτία
Active: Jeg snur (selv); Passive: Jeg snur (noe)
στρέφω
Du
σύ
Fikentre
συκῆ
Barn
τέκνον
En bestemt ting
τίς
Vann
ὕδωρ, ὕδατος
Sønn
υἱός
Dere
ὑμεῖς
Gen: Ved; Acc: under
ὑπό
Sandal
ὑπόδημα
Under
ὑποκάτω
Active: Jeg skinner; Passive: Jeg åpenbares
φαίνω
Jeg gjør synlig
φανερόω
Fariseer
Φαρισαῖος
Jeg sier
φημί
Jeg kaller
φωνέω
Lyd, stemme
φωνή
Lys
φῶς
Jeg skinner, opplyser
φωτίζω
Nåde
χάρις
Uten
χωρίς
Time, hendelse
ὥρα
Som, lik
ὡς
Som
ὡσεί