Level 7
Level 8

Ord 50-40


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Da, derfor
ἄρα
Før (until)
ἄχρι, ἄχρις
Et år
ἔτος, -ους, τό
Jeg tar imot
παραλαμβάνω
Jeg betaler
ἀποδίδωμι (Active)
Jeg selger
ἀποδίδωμι (Middle)
Foran
ἔμπροσθεν (Gen)
Forlatt(Adj), ørken(N)
ἔρημος, -ον
Hvor?
ποῦ
Syndig(adj), synder(N)
ἁμαρτωλός, -όν
Jeg holder
κρατέω
Dom
κρίσις, -εως, ἡ
Ikke lenger
οὐκέτι
Før
πρό (Gen)
Jeg tilbyr
προσφέρω
Frykt
φόβος, -ου, ὁ
Vokter
φυλακή, -ῆς, ἡ
Jeg sitter ned
καθίζω
Liten
μικρός, -ά, -όν
Ve! Nei!
οὐαί
Jeg korsfester
σταυρόω
Frelse
σωτηρία, -ας, ἡ
Jeg forteller
ἀπαγγέλλω
Jeg forfølger
διώκω
Trengsel
θλῖψις, -εως, ἡ
Tempel
ναός, -οῦ, ὁ
Lik
ὁμοιος, οία, οιον
Jeg vet
ἐπιγινώσκω
Jeg bor
κατοικέω
Jeg synder
ἁμαρτάνω
Generasjon
γενεά, -ᾶς, ἡ
Andre
δεύτερος, -α, -ον
Jeg binder
δέω
Jeg går gjennom
διέρχομαι
Jeg undrer
θαυμάζω
Jeg helbreder
θεραπεύω
Av deg selv
σεαυτοῦ, -ῆς
Frø, etterkommere
σπέρμα, -ατος, τό
Jeg kaller
φωνέω
Oppstandelse
ἀνάστασις, -εως, ἡ
Jeg nærmer meg
ἐγγίζω
Del
μέρος, -ους, τό
Jeg lider
πάσχω
Verdig
ἄξιος, -α, -ον
Jeg jobber
ἐργάζομαι
Jeg velsigner
εὐλογέω
Ny
καινός, -ή, όν
Alltid
πάντοτε
Jeg presenterer
παρίστημι
I dag
σήμερον
Fire
τέσσαρες, -α
Ære, pris
τιμή, -ῆς, ἡ
Uten
χωρίς (Gen)