Level 2 Level 4
Level 3

Theme Two


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
according to
volgens
to beat/beat/beaten
verslaan/versloeg/verslaan
button
knop
to cool down
(af)koelen
copy
exemplaar
creature
wezen
fair
beurs
final
uiteindelijke, laatste
form
formulier
gate
poort
lucky
gelukkig
nickname
bijnaam
on earth
in hemelsnaam
predict
voorspellen
to plug into
(de stekker) erin steken
to press
drukken
queue
rij
showcase
vitrine
simply
simpelweg
to try/tried/tried
proberen/probeerde/geprobeerd
turn
beurt
winner
winnaar
brand new
gloednieuw
console
bedieningspaneel
to develop
ontwikkelen
device
apparaat
entertaining
leuk
instructions
handleiding
to invent
uitvinden
invention
uitvinding
keyboard
toetsenbord
portable
draagbaar
to recharge
opladen
rules
regels
skills
vaardigheden
strategy
strategie
tool
gereedschap
wireless
draadloos
convinced
ervan overtuigd
cure
behandeling, oplossing
disaster
ramp
jealous
jaloers
even
zelfs
factory
fabriek
furniture
meubilair
game console
spelcomputer
however
echter
in the end
uiteindelijk
inventor
uitvinder
light bulb
gloeilamp
seasickness
zeeziekte
such as
zoals
to suffer
Lijden
ugly
lelijk
wallpaper
behang
to click/click/click
klikken/klikte/geklikt
to enter
invullen
item
voorwerp
magical
magisch
to repeat
herhalen
space bar
spatiebalk
to speak/spoke/spoken
spreken/sprak/gesproken
top scorer
topscorer
bank account
bankrekening
to charge
in rekening brengen
to confirm
bevestigen
date of birth
geboortedatum
deep
diep
economics
economie
free
gratis
logical
logisch
to misuse
misbruiken
not at all
helemaal niet
progress
voortgang
purchase
aankoop
to receive
ontvangen
to save
sparen
to be short of
een gebrek hebben aan
solution
oplossing
test
proefwerk
tough
moeilijk
trust
vertrouwen
amount of
hoeveelheid
to be able to
in staat zijn om
to complete
voltooien
course
cursus
creativity
creativiteit
currently
momenteel
to design
ontwerpen
to entertain
vermaken
frustrating
frustrerend
knowledge
kennis
to make a living
de kost verdienen
natural
natuurtalent
notebook
notitieboek
outstanding
uitstekend
to realise
beseffen
to require
nodig hebben
to return
terugkeren
to spread/spread/spread
zich verspreiden/verspreidde zich/verspreid
thanks to
dankzij
to throw away
weggooien
unpredictable
onvoorspelbaar
computer screen
computerscherm
previous
vorige
similar to
vergelijkbaar met