Level 78 Level 80
Level 79

R 1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
radicitus
коренно
rapio
сграбчвам
rarus
рядък, необичаен
ratio
система, метод
ratio
смятам, пресмятам
re vera
всъщност
recedo
оттеглям се
recito
чета силно, рецитирам
recognosco
разпознавам
recolo
култивирам, обработвам
reconcilio
възстановявам, поправям
recordatio
спомен
rectum
достойнство, право
rectus
правилен
recuso
отказвам
reddo
връщам, възвръщам
redemptio
откупвам, оневинявам
redemptor
избавител
redeo
връщам се, завръщам се
redundantia
преизпълненост, изслишество
refectorium
трапезария, стол
regina
кралица
regius
царствен
regnum
власт, авторитет
regula
правило