Level 76 Level 78
Level 77

Q 1


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qua
по кой път, къде?
quadraginta
40
quadrivium
кръстопът
quaero
търся, оглеждам се за
quaesitio
разследване
quaeso
моля, питам
quaestus
печалба, източник на приход
qualis
какъв?
qualiter
като, също като
quam plures
колкото се може повече
quamquam
въпреки това
quandoquidem
откакто
quantocius
колкото се може по-бързо
quantum
колко?
quapropter
за което
quassatio
клатене, друсане
quasso
разтърсвам
quater
четири пъти; отново и отново
quemadmodum
как, по какъв начин