Level 72 Level 74
Level 73

Р 8


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
praeter
освен
praeteritus
минало
praetermissio
пренебрегвам
pravitas
изкривяване, деформиране
precor
моля се, умолявам
prehendo
хвашам, сграбчвам
pretium
цена, стойност
prex
иск, настойчива молба
primitus
пръв, за първи път
principatus
владение
principium
начало
prior
предишен
priores
предци
priscus
древен, античен
prius
преди
privo
лишавам
privus
лишен от
pro eo
ето затова, заради това
probitas
правота
probo
показвам, демонстрирам
procedo
изкарвам, извеждам навън
procella
буря, ураган
procer
първенец, водач
procinctu
готов за битка
procul
далеч