Level 22 Level 24
Level 23

С 8


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conservo
запазване
consido
установяване, усядане
considero
взиране в; съобразяване с
consilio
преднамерено
consilium
съвет, препоръка
consisto
зависи от
consitor
сеяч
conspergo
напръскване, поръсване
conspicio
зърва, виждане, възприемане
constans
стабилен, здрав
constituo
установявам, учредявам, съставям от
construo
изграждане
constupro
изнасилване
consuasor
съветник
consuefacio
свикване, приспособяване
consueta
обичаен