Level 1 Level 3
Level 2

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ki volt Asóka király?
a maurja dinasztia 3. uralkodója: i.e. 269-232
Milyen buddhista szempontból jelentős tevékenységet végzett Asóka király?
A buddhizmust nemzeti vallássá tette: számos távoli országba küldött buddhista missziót, sztúpákat építtetett
Zsinat Pátaliputrában
i. e. 250-ben felvételt nyert a rendbe néhány olyan szerzetes, aki nem volt buddhista, széteséssel fenyegetve ezzel a Szanghát. Asóka elhatározta, hogy megtisztítja a Szanghát az idegen elemektől, s ezért felkért egy thérát (rangidős szerzetest), Móggaliputta Tisszát, hogy hívja össze a gyülekezetet. Erre összegyűlt mintegy ezer szerzetes, és megcáfolták azoknak a véleményét, akik ellenkező nézeteket vallottak, majd kiközösítették őket.
Kathávatthu
"Vitatott tételek" - a théraváda Abhidharmájában található írás, aminek a magvát a pátaliputrai zsinatról készült feljegyzések alkotják
Mit állítanak a Kathávatthuban?
Úgy állítják be a pátaliputrai zsinatot, mintha össz-indiai zsinatról lenne szó. Itt a théravádinok megcáfolták az összes velük ellenkező buddhista hittételt, és ezt Asóka király személyes támogatásával tették.
Mi áll Asóka editkumaiban a pátaliputrai zsinatról?
A feljegyzésekből az látszik, hogy hogy a zsinatot egy pátaliputrai konfliktus rendezésére hívták össze, s hogy Asókának nem az volt a célja, hogy egyetlen iskolának nyújtson támogatást a többi ellenében, hanem hogy rendezze a helyzetet, amely az egész Szanghát rossz hírbe keverte.
Ki volt Kaniska király?
A buddhizmus második számú kiemelkedő patrónusa, egy közép-ázsiai lovasnép harmadik királya, aki i.sz.1.sz. elején megszállta ÉNY-Indiát.
Miért rendezték meg a második buddhista zsinatot?
A Vészáliban élő biksukat meggyanúsították azzal, hogy engedélyeznek maguk között 10 törvénytelen cselekedetet (pl. pénz elfogadása, a nap második felében való étkezés) amely a Vinaja kisebb megszegésével egyenértékű.
Milyen volt Kaniska király?
Egyértelműen pártfogolta a buddhizmust, ám ennek ellenére több borzalmas tömegmészárlást vitt véghez, s ennek köszönhetően igen népszerűtlen uralkodó volt.
Milyen buddhizmussal kapcsolatos tetteiről nevezetes Kaniska király?
Kaniska nagy vagyont adományozott a gyülekezetnek, és kolostort is építtetett. Az ő védnöksége alatt rendezték meg a kasmíri zsinatot, amelyen 499 szarvásztivádin szerzetes vett részt. Összeállítottak egy új kánont, s iskolájuk tantételeit egy hatalmas kommentárban összegezték, amelyet Mahávibhásának neveztek el.
Miért rendezték az első zsinatot?
Hogy tisztázzák, hogyan folytassák tovább a gyakorlást. Volt egy szerzetes, Szubhadra, aki azt hitte, hogy ezentúl nem kötik gúzsba őt és a tanítványait a Buddha szigorú szabályai. Az ebből kialakuló nézeteltérés elkerülésére Kasjapa azt javasolta, mondják fel a Buddha szabályait és tanait. Megbízták, hogy válassza ki a résztvevőket.
Mi az a Mahávibhása?
A kasmíri zsinaton, Kaniska védnöksége alatt megalkotott szarvasztivádin kánon, amely tartalmazza a Szarvasztivádin iskola alap Tantételeit és a kommentárokat.
Ki az az Asvaghósa?
Valószínűleg Kaniska udvarában működő költő, akinek művei közé tartozik a Buddhacsarita c. verses Buddha-életrajz.
Hány országba küldött Asóka buddhista misszionáriusokat?
Összesen 9 térségbe/országba, köztük a Himálaja térségébe, Burmába és Srí Lankára.
A théraváda hagyomány szerint hány buddhista iskola létezett az i. e. 1-2. században?
Asóka király misszióinak köszönhetően 18; 11 ortodox és 7 újító.A korai buddhista iskolák száma végül is ennél több volt, de nem mindegyik nézete ismert. Az iskolák elágazásairól szóló források nem egybehangzóak.