Level 11 Level 13

31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brunn
studna
väva
tkát
Jag väver en matta.
Tkám koberec.
skojare
vtipálek, šprímař
SKOJ
žert, vtip
liten - mindre - minst
malý - menší - nejmenší
stor - större - störst
velký - vetší - největší
hög - högre - högst
vysoký - vyšší - nejvyšší
låg - lägre - lägst
nízký - nižší - nejnižší
lång - längre - längst
dlouhý - delší - nejdelší
få - färre
málo - méně
mycket - mer - mest
hodně - více - nejvíce
många - fler - flest
hodně - více - nejvíce
tung - tyngre - tyngst
těžký - těžší - nejtěžší
ung - yngre - yngst
mladý - mladší - nejmladší
gärna - hellre - helst
rád - raději - nejraději
äng
louka
ånger
lítost
ångest
úzkost, bázeň
ångra
litovat
ångra sig
kát se, vyčítat si, rozmyslet si
Jag ångrar bara att ...
Mrzí mě jenom, že ...
äga
pozemek, vlastnit
FÄLT
pole
säd
obilí
SÄDESFÄLT
obilné pole
tycka synd om ngn
politovat někoho
ÅKERARBETE
polní práce
åkerjord
polnost
JORDBRUK
zemědělství
jordbrukare
zemědělec