Level 35 Level 37
Level 36

Viết câu tiếng Anh 17


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'll tell you something new
Tôi sẽ nói cho anh biết điều gì đó mới
That is nothing new
Không có gì mới
He'll provide everything necessary
Anh ấy sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết
I want a glass full of milk
Tôi muốn một ly sữa đầy
He is a man greedy of money
Anh ta là một người đàn ông tham tiền
All these are matters worthy of attention
Tất cả những điều này là những vấn đề đáng chú ý
He is a man both witty and wise
Anh ấy là một người đàn ông vừa dí dỏm vừa khôn ngoan
It is cold, wet and windy
Trời lạnh, ẩm ướt và có gió
Nam has asleep
Nam đã ngủ