Level 2 Level 4
Level 3

Từ vựng (2)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it
hard
khó, chăm chỉ
but
nhưng
know
biết
you
bạn, các bạn
can
có thể
work
làm việc, công việc
like
thích
drink
uống, đồ uống
tea
trà
these
những cái này
orange
quả cam, màu cam
am/is/are
là, thì, ở
big
lớn, to
those
những cái kia, những cái đó
my
của tôi
book
quyển sách, cuốn sách
not
không
yours
của bạn
dark
tối, bóng tối
room
căn phòng
quite
khá
sit
ngồi
in
trong
lamp
đèn
give
cho, tặng
poor
yếu, nghèo
light
ánh sáng/ thắp/ nhẹ
other
cái khác
please
làm ơn, xin
cotton
vải cotton, sợi bông
heavy
nặng
class
lớp học
at the back
phía sau/ phía cuối
of
của
let's go
cùng đi nào
go for a walk
đi dạo
shall
sẽ
go down
đi xuống
street
đường phố