Level 24 Level 26
Level 25

Từ vựng (13)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the United Kingdom
Vương quốc Anh
kingdom
vương quốc
operated on
phẫu thuật cho (ai đó)
the United States
Hoa Kỳ, Mỹ
China
Trung Quốc
never
không bao giờ
downstream
vùng hạ lưu
lifeblood
mạch sống/nhựa sống
Vietnam
Việt Nam
the Alps
dãy Alps
when
khi
winter
mùa đông
in the winter
vào mùa đông
ski
trượt tuyết
venture
làm liều, mạo hiểm
North
hướng Bắc
the Black Sea
biển Đen
the Atlantic
Đại Tây Dương
South
hướng Nam
data
dữ liệu, số liệu
from... to
từ... đến