Level 71
Level 72

Habilidades e ações


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
เห็น hĕn
ver
เลีย Leīy
lamber
ไปลิ้มรส Pị lîm rs̄
provar
กลิ่น Klìn
cheirar
ฟัง fang
ouvir
ไปทำงาน Pị thảngān
trabalhar
เล่น Lèn
jogar
เตะ Tea
chutar
ที่จะโยน Thī̀ ca yon
arremessar
ที่จะตี Thī̀ ca tī
acertar
กระซิบ Krasib
sussurar
เพื่อเต้น Pheụ̄̀x tên
dançar
วิ่ง Wìng
correr
เพื่อรวบรวมข้อมูล Pheụ̄̀x rwbrwm k̄ĥxmūl
rastejar
ที่จะข้ามไป Thī̀ ca k̄ĥām pị
pular
การซ่อมแซม Kār s̀xmsæm
reparar
เขย่า K̄heỳā
agitar
ที่จะทำให้มนุษย์หิมะ Thī̀ ca thảh̄ı̂ mnus̄ʹy̒ h̄ima
fazer boneco de neve
ทำ Thả
fazer
คิด Khid
pensar
เข้าใจ kâo jai
para entender
การสะกด Kār s̄akd
soletrar
ย้าย Ŷāy
mover
ขุด K̄hud
cavar
จะลดลง Ca ld lng
cair
เพื่อดำเนินการ Pheụ̄̀x dảnein kār
carregar
ปีน Pīn
escalar
ยืนขึ้น Yụ̄n k̄hụ̂n
levantar-se
นั่งลง Nạ̀ng lng
para se sentar
เพื่อเพิ่ม Pheụ̄̀x pheìm
adicionar
เพื่อลบ Pheụ̄̀x lb
subtrair
นับ Nạb
contar
ร้องเพลง R̂xngphelng
cantar
จับ Cạb
pegar
เพื่อที่จะพูด Pheụ̄̀x thī̀ ca phūd
falar
ที่จะตะโกน Thī̀ ca takon
gritar
ที่จะผลักดัน Thī̀ ca p̄hlạk dạn
empurrar
ที่จะดึง Thī̀ ca dụng
puxar
แสดง S̄ædng
agir
ที่จะระเบิด Thī̀ ca rabeid
explodir
เพื่อคัดลอก Pheụ̄̀x khạd lxk
copiar
ในการตัดสินใจ Nı kār tạds̄incı
decidir
จำได้ Cả dị̂
lembrar
ถือ T̄hụ̄x
segurar
ชี้ Chī̂
apontar
แพ็ค Phæ̆kh
empacotar
บิน Bin
voar
เพื่อที่จะขี่ Pheụ̄̀x thī̀ ca k̄hī̀
para andar