Level 65 Level 67
Level 66

Mapas e direções


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ทางทิศเหนือ Thāng thiṣ̄ h̄enụ̄x
Norte
ทางทิศตะวันออก Thāng thiṣ̄ tawạnxxk
Leste
ทางทิศใต้ Thāng thiṣ̄ tı̂
Sul
ทิศตะวันตก Thiṣ̄ tawạntk
Oeste
ตะวันออกเฉียงเหนือ Tawạnxxk c̄heīyng h̄enụ̄x
Nordeste
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ Thiṣ̄ tawạnxxk c̄heīyng tı̂
Sudeste
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ Thiṣ̄ tawạntk c̄heīyng tı̂
Sudoeste
ตะวันตกเฉียงเหนือ Tawạntk c̄heīyng h̄enụ̄x
Noroeste
เข็มทิศ K̄hĕmthiṣ̄
Bússola
ทิศทาง Thiṣ̄thāng
Direção
ขนาด K̄hnād
Escala
สำคัญ S̄ảkhạỵ
Chave
แผนที่ถนน P̄hænthī̀ t̄hnn
Roteiro
ระยะทาง Raya thāng
Distância
เมตร Metr
Metro
กิโลเมตร Kilometr
Quilômetro
ไมล์ Mịl̒
Milha
ลาน Lān
Área
การตัด Kār tạd
Interseção..Cruzamento
เสาติดป้ายบอกชื่อถนน S̄eā tid p̂āy bxk chụ̄̀x t̄hnn
Letreiro
ถนน T̄hnn
Avenida
กลุ่ม Klùm
Bloco
ถนน T̄hnn
Rua
โค้งงอบนท้องถนน Không ngx bn tĥxng t̄hnn
Curva na estrada
ทางแยก Thāng yæk
Junção
กลับ Klạb
Virar
ถนนสายหลัก T̄hnn s̄āy h̄lạk
Estrada principal
ฟรีเวย์ Frī wey̒
Auto estrada
ถนนเดียว T̄hnn deīyw
Rua de sentido único
ทางเท้า Thāngthêā
Calçada
มอร์เตอร์ Mxr̒ texr̒
Acostamento
ฟุตบาท Futbāth
Caminho