Level 63 Level 65
Level 64

Viajando


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ผู้โดยสาร P̄hū̂doys̄ār
passageiros
คนเดินเท้า Khn dein thêā
pedestres
ผู้โดยสาร P̄hū̂doys̄ār
viajantes
สถานีรถไฟ sa-tar-nee rot-pai
estação de trem
เวที Wethī
plataforma
ตั๋ว Tạ̌w
bilhete
ป้ายรถเมล์ tar rot may
parada de ônibus
สนามบิน sa-nam bin
aeroporto
ป้ายรอแท็กซี่ P̂āy rx thæ̆ksī̀
ponto de táxi
ท่าเรือ Th̀āreụ̄x
porto
ขี่จักรยาน K̄hī̀ cạkryān
andar de bicicleta
ขี่ม้า K̄hī̀ m̂ā
andar de cavalo
ที่จะบิน Thī̀ ca bin
para pegar um vôo
ขับรถ K̄hạb rt̄h
para dirigir um carro
จับรถ cạb rt̄h
pegar o ônibus
จับรถไฟ cạb rt̄hfị
pegar o trem
ที่จะเดิน Thī̀ ca dein
andar
ไปเที่ยวกันอย่างสนิทสนม Pị theī̀yw kạn xỳāng s̄niths̄nm
pegar carona
ไปขึ้นรถเมล์ Pị k̄hụ̂n rt̄hmel̒
subir no ônibus
ออกจากรถ Xxk cāk rt̄h
sair de um ônibus
ขึ้นรถแท็กซี่ K̄hụ̂n rt̄h thæ̆ksī̀
entrar em um táxi
ออกจากแท็กซี่ Xxk cāk thæ̆ksī̀
sair de um táxi
พลาดรถไฟ Phlād rt̄hfị
perder o trem
ให้คนนั่ง H̄ı̂ khn nạ̀ng
para alguém dar uma carona
หนังสือเดินทาง H̄nạngs̄ụ̄xdeinthāng
passaporte
กระเป๋าเดินทาง Krapěā deinthāng
mala de viagem
กระเป๋าเดินทาง Krapěā deinthāng
bagagem
หนังสือแนะนำ H̄nạngs̄ụ̄x næanả
guia
วลี Wlī
livro de frases
ตั๋วเดินทางขาเดียว Tạ̌w deinthāng k̄hā deīyw
bilhete de ida
คืนตั๋ว Khụ̄n tạ̌w
ida e volta
เที่ยวบินตรง Theī̀yw bin trng
vôo direto
ที่นั่งริมหน้าต่าง Thī̀nạ̀ng rim h̄n̂āt̀āng
assento da janela
ตั๋วโดยสาร Tạ̌w doys̄ār
cartão de embarque
ประตูออกเดินทาง Pratū xxk deinthāng
portão de embarque
รวมทุกอย่าง Rwm thuk xỳāng
tudo incluído
การควบคุมหนังสือเดินทาง Kār khwbkhum h̄nạngs̄ụ̄xdeinthāng
controle de passaporte
ไกด์ทัวร์ Kịd̒ thạwr̒
visita guiada