Level 55 Level 57
Level 56

Sentimentos e humores


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
เงียบสงบ Ngeīyb s̄ngb
calmo
ผ่อนคลาย P̄h̀xnkhlāy
relaxado
ยินดี Yindī
satisfeito
ร่าเริง R̀āreing
alegre
มีความสุข Mī khwām s̄uk̄h
feliz
ยินดี Yindī
encantado
ซึ่งปีติยินดี Sụ̀ng pīti yindī
extático
กตัญญู Ktạỵỵū
grato
โชคดี Chokh dī
sortudo
ขบขัน K̄hbk̄hạn
divertido
สนใจ S̄ncı
interessado
อยากรู้อยากเห็น Xyāk rū̂ xyāk h̄ĕn
curioso
ทึ่ง Thụ̀ng
intrigado
ประหลาดใจ Prah̄lād cı
surpreso
ผวา P̄hwā
chocado
ตื่นเต้น Tụ̄̀ntên
animado
น่าตื่นตาตื่นใจ Ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı
emocionados
ประหลาดใจ Prah̄lād cı
espantado
มั่นใจ Mạ̀ncı
confiante
ภูมิใจ P̣hūmicı
orgulhoso
เสียใจ S̄eīycı
triste
ไม่มีความสุข Mị̀mī khwām s̄uk̄h
infeliz
อารมณ์เสีย Xārmṇ̒ s̄eīy
chateado
อนาถ Xnāt̄h
miserável
ตกต่ำ Tkt̀ả
depressivo
เหงา H̄engā
solitário
ผิดหวัง P̄hidh̄wạng
desapontado
ไม่รู้สึกประทับใจ Mị̀rū̂ s̄ụk prathạbcı
não impressionado
ไม่กระตือรือร้น Mị̀ kratụ̄xrụ̄xr̂n
sem entusiasmo
เบื่อหน่าย Beụ̄̀x h̄ǹāy
com nojo
โกรธ Korṭh
bravo
โกรธ Korṭh
furioso
ผิดหวัง P̄hidh̄wạng
frustrado
รำคาญ Rảkhāỵ
irritado
ระคายเคือง Rakhāy kheụ̄xng
irritar
กลัว Klạw
assustada
ตกใจ Tkcı
assustado
ขวัญหนี K̄hwạỵh̄nī
aterrorizado
กลุ้มใจ Klûmcı
preocupado
กระวนกระวาย Krawnkrawāy
ansioso
หงุดหงิด H̄ngudh̄ngid
nervoso
เครียด Kherīyd
estressado
อิจฉา Xicc̄hā
com ciúmes
อึดอัดใจ Xụdxạd cı
envergonhado
สับสน S̄ạbs̄n
confuso
เหนื่อย H̄enụ̄̀xy
cansado
เหนื่อย H̄enụ̄̀xy
exausta
เบื่อ Beụ̄̀x
entediado
วอกแวก Wxkwæk
distraído
จริงจัง Cringcạng
sério