Level 54 Level 56
Level 55

Estilo e aparência


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ต่ำ T̀ả
baixo
ความสูงระดับปานกลาง Khwām s̄ūng radạb pānklāng
altura mediana
สูง S̄ūng
alto
น่ารัก nâa rák
bonita
หล่อ H̄l̀x
bonito
หนุ่มสาว H̄nùm s̄āw
jovem
วัยกลางคน Wạy klāng khn
meia idade
สูงอายุ S̄ūngxāyu
idosos
ทันสมัย Thạns̄mạy
moderno
ไม่เป็นทางการ Mị̀ pĕn thāngkār
casual
สง่า S̄ng̀ā
elegante
งาม Ngām
glamorosa
ผิวดำ P̄hiw dả
pele escura
ผิวสีแทน P̄hiw s̄ī thæn
pele bronzeada
ผิวสวย P̄hiw s̄wy
pele clara
ผิวสีซีด P̄hiw s̄ī sīd
pele pálida
กระ Kra
sardas
ริ้วรอย Rîw rxy
rugas
หูด H̄ūd
verruga