Level 3 Level 5
Level 4

Frases principais 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
สวัสดี Sawatdee (krub/kah)
Olá
ขอบคุณ Khob Khun (kup/kaa)
Obrigado
ขอโทษ kŏr tôht
Com licença
ใช่ châi
Sim
ไม่ใช่ mâi châi
Não
อรุณ สวัสดิ์ à-run sà-wàt
Bom Dia
สวัสดี ตอนเที่ยง sà-wàt-dii tawn thîang
Boa Tarde
เข้าใจไหม? khâo jai mái?
Você entende?
คุณมาจากทีไหน? kun maa jàak tee năi?
De onde você é?
ว่างไปทานอาหารกลางวันไหม? wâang bpai taan aa-hăan glaang wan măi?
Você está livre para o almoço?