Level 37 Level 39
Level 38

Animais marinhos


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ปลา plaa
peixe
ปลาไหล plā h̄ịl
enguia
ปู pū
caranguejo
ปลาดาว plādāw
estrela do mar
ทูน่า thūǹā
atum
แซลมอน sælmxn
salmão
กุ้ง kûng
camarão
เม่นทะเล mènthale
ouriço- do- mar
ปลาหมึก plāh̄mụk
lula
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง dxkmị̂ chnid h̄nụ̀ng
anêmona
ปลาโลมา plālomā
golfinho
ตราประทับ trā prathạb
foca
แมวน้ำ mæwn̂ả
leão marinho
ช้างน้ำ cĥāngn̂ả
morsa
นาก nāk
lontra
ปลาหมึกยักษ์ plāh̄mụk yạks̄ʹ̒
polvo
หอยแมลงภู่ H̄xy mælngp̣hū̀
mexilhão
หอย H̄xy
molusco
หอยนางรม H̄xy nāngrm
ostra
ปลาฉลาม plā c̄hlām
tubarão
ลอบสเตอร์ lxb s̄ texr̒
lagosta
รังสี rạngs̄ī
arraia
แมงกระพรุน mæng kra phrun
água-viva
ม้าน้ำ M̂ān̂ả
cavalo marinho
ปลาวาฬสีน้ำเงิน plāwāḷ s̄īn̂ảngein
baleia azul
วาฬเพชฌฆาต wāḷ phechc̣hḳhāt
orca
วาฬหลังค่อม wāḷ h̄lạng kh̀xm
baleia jubarte
ครีบ khrīb
barbatana
ขนาด K̄hnād
escama
ลำธาร lảṭhār
brânquia
กรงเล็บ krnglĕb
garra
นาก nāk
peixe- espada
เต่าทะเล tèā thale
tartaruga marinha