Level 18 Level 20
Level 19

Diferentes objetos


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ธนาคาร tá-naa-kaan
banco
หาดทราย hàat saai
praia
หนังสือ năng-sĕu
Livro
ตราประทับ trā prathạb
foca
พจนานุกรม pót-jà-naa-nú-grom
dicionário
โลก lôhk
Terra
ดอกไม้ dòk mái
Flores
ป่า bpàa
floresta
ฟุตบอล fút-bon
Futebol
เกมส์ gaym
Jogos
สวน sŭan
jardim
ภูมิศาสตร์ poo-mí-sàat
geografia
ประวัติศาสตร์ bprà-wàt-dtì-sàat
história
บ้าน bâan
Casa
เกาะ gòr
ilha
ทะเล สาป , บึง tá-lay sàap , beung
lago
ห้องสมุด hông sà-mùt
Biblioteca
พระจันทร์ prá jan
Lua
ภูเขา poo kăo
montanha
ภาพยนตร์ pâap-pá-yon
Filmes
เพลง playng
música
มหาสมุทร má-hăa sà-mùt
oceano
ทะเล tá-lay
mar
ท้องฟ้า tóng fáa
Céu
ดาว daao
Estrelas
ตลาด สรรพสินค้า dtà-làat sàp-pá sĭn káa
Supermercado
สระว่ายน้ํา sà-rà wâai náam
Piscina
โรงภาพยนตร์ rohng pâap-pá-yon
Teatro
ต้นไม้ dtôn mái
Árvore