Level 10 Level 12
Level 11

Diálogos


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ฉันแค่มองหา Duu choe choe
Só estou olhando.
ราคาแพงเกินไป! Phaeng koen pai !
É muito caro!
ฉันไม่ค่อยสบาย Chan puay
Eu não me sinto muito bem
คุณมีวันที่ดี! Sawat di khrap
Tenha um bom dia!
ยินดีต้อนรับค่ะ มาพักร้อนหรือคะ Yindī t̂xnrạb kh̀a mā phạk r̂xn h̄rụ̄x kha
Bem-vindo! Você está aqui de férias?
ใช่. คุณอยู่ที่นี่หรือ? Chı̀. Khuṇ xyū̀ thī̀ nī̀ h̄rụ̄x?
Sim. Você mora aqui?
ฉันยังใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนของฉันที่นี่ C̄hạn yạng chı̂ welā wạn h̄yud phạkp̄h̀xn k̄hxng c̄hạn thī̀ nī̀
Eu também estou passando minhas férias aqui.
ดีเราจะเห็นกันอีกครั้ง บาย. Dī reā ca h̄ĕn kạn xīk khrậng bāy.
Bem, eu vou vê-lo novamente. Tchau.
บาย. มาพบกันเร็ว ๆ นี้ Bāy. Mā phb kạn rĕw «nī̂
Tchau. Te vejo em breve.