Level 8 Level 10
Level 9

Lekce 4 - Slovíčka


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
antworten
odpovídat
e Arbeit
práce
begleiten
doprovodit
brauchen
potřebovat
denn
neboť
deutsch
německý
s Deutsch
němčina
r Deutschkurs
kurs němčiny
doch
přece
dürfen
smět
einmal
jednou
r Fehler
chyba
fleißig
pilný
e Frage
otázka
Fragen stellen
dávat (klást) otázky
für
pro
ganz
celý, docela
Geburtstag haben
mít narozeniny
genug
dost
s Geschenk
dárek
e Grammatik
gramatika
hoffentlich
doufejme, že
können
moci, umět
r Kurs
kurs
e Lehrerin
učitelka
lernen
učit se
manchmal
někdy
r Meister
mistr
müssen
muset
oder
nebo
s Radio
rádio
Radio hören
poslouchat rádio
r Roman
román
richtig
správný
e Schule
škola
e Schwierigkeit
potíž
sollen
mít (povinnost)
sprechen
mluvit
stellen
postavit
streng
přísný
üben
cvičit
überrascht
překvapený
übersetzen
překládat
e Übung
cvičení
verstehen
rozumět (někomu,něčemu)
viel
mnoho, hodně, moc
vielleicht
snad, možná
e Vokabel
slovíčko
von
od, o
wiederholen
opakovat
wirklich
opravdu, skutečně
wissen
vědět
wöchentlich
týdně
wollen
chtít
e Zeit
čas
zweimal
dvakrát