Level 5 Level 7
Level 6

Lekce 3 - Slovíčka


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
als
jako
alt
starý
arbeiten
pracovat
e Anschrift
adresa (více používaný výraz)
bald
brzy
r Bruder; s, -ü-
bratr
dein; deine; dein
tvůj, tvá, tvé
eigentlich
vlastně
e Eltern
rodiče
euer; eure; euer
váš, vaše, váš
e Familie; -, n
rodina
gern
rád, ráda
s Hobby; s, s
koníček, zájmová činnost
ihr; ihre; ihr
její, jejich
Ihr; Ihre; Ihr
Váš, Vaše, Váš (určitě)
s Jahr; (e)s, e
rok
r Junge; n, n
chlapec
kennen
znát
r Kollege; n, n
kolega
r Mann; (e)s, ä-er
muž
r Mechaniker; s, -
mechanik
mein; meine; mein
můj, má, mé
e Musik; -, 0
hudba
e Mutter; -, -ü-
matka
e Ökonomie; -, n
ekonomie
sagen
říct
e Schwester; -, n
sestra
sein; seine; sein
jeho
s Spielzeug; (e)s, 0
hračka
r Sport; (e)s, 0
sport
r Sohn; (e)s, ö-e
syn
r Student; en, en
student
studieren
studovat
e Tochter; -, -ö-
dcera
unser; unsere; unser
náš, naše, náš
r Vater; s, -ä-
otec
warum
proč
wieder
zase
wohnen
bydlet
schwer
těžký
s Ende
konec
alles
všechno