Level 41 Level 43
Level 42

Lekce 23 - Slovíčka


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beim Hopfeneinsatz
na chmelové brigádě
r Schüler am Gymnasium
student gymnásia
lustig
veselý
e Truppe
parta
aushalten
vydržet
e Pflückmaschine
česačka
s Hopfenfeld
chmelnice
wohlverdient
zasloužený
ungepflegt
neupravený
r Acker
pole
ausländisch
zahraniční
r Bauer
sedlák; rolník
bekannt
známý
r Bekannte
(ten) známý
dauernd
stále; neustále
eigen
vlastní
r Einfuhrzoll
dovozní clo
erholt
zotavený; zrekreovaný
r Fall
pád; případ
auf keinen Fall
v žádném případě
s Fleisch
maso
e Genossenschaft
družstvo
r Handel
obchod
s Kombinat
kombinát
e Kuh
kráva
s Land
země
auf dem Lande
na venkově
e Landwirtschaft
zemědělství
landwirtschaftlich
zemědělský
r Preis
cena
s Produkt
produkt; výrobek
e Regierung
vláda
reduzieren
snížit; zredukovat
s Schwein
prase
r Staat
Stát
e Subvention
subvence
s Südböhmen
Jižní Čechy
tüchtig
důkladný; zdatný; pořádný
tun
dělat; udělat
unzufrieden
nespokojený
verarbeiten
zpracovávat
verdienen an; etwas
vydělávat na; něčem
r Verwandte
příbuzný
e Ware
zboží