Level 35 Level 37
Level 36

Lekce 19 - zájmená příslovce


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wobei?
při čem?
womit?
s čím?
wovon?
o čem?
wozu?
k čemu?
wodurch?
čím?
wofür?
zač?; oč?
wovor?
před čím?
woraus?
z čeho?
worum?
oč?; o co?
woran?
nač?; na čem?
worauf?
nač?; na čem?
worin?
v čem?
worüber?
nad čím?; o čem?
dabei
při tom; u toho
damit
s tím
danach
potom; podle toho
davon
o tom; z toho
dazu
k tomu
dadurch
tím
dafür
za to; o to
dagegen
proti tomu
daneben
vedle toho
dazwischen
mezi tím
daraus
z toho
darum
o to
daran
na to; na tom
darauf
na to; na tom
darin
v tom
darüber
nad tím; o tom
darunter
pod tím
An wen?
Na koho?
Auf wen?
Na koho?
Mit wem?
S kým?
Nach wem?
Na koho?
Vor wem?
Před kým?
Von wem?
O kom?