Level 16 Level 18
Level 17

Lekce 9 - Slovíčka


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
r Abend
(ten) večer
heute abend
dnes večer
allein
(být) sám, samotný
anrufen; j-n
zatelefonovat někomu
ausverkauft
vyprodaný
e Auswahl
výběr
bequem zu; etwas
pohodlný na něco
besonders
obzvlášt
besorgen
obstarat
bleiben
zůstat
denn
pak
warum denn?
pročpak?
deshalb
proto
e Eintrittskarte
vstupenka
etwas anderes
něco jiného
s Fernsehen
televize
r Film
film
sich freuen auf; etwas (4.p.)
těšit se na něco
e Galerie
galerie
geben
dát, dávat
genau
přesný
s Glück
štěstí
hören
slyšet
jung
mladý
s Kino
kino
r Kinobesuch
návštěva kina
s Konzert
koncert
r Kriminalfilm
detektivní film
laufen; (du läufst)
běžet, utíkat
müde
unavený
s Museum
muzeum
s Nationaltheater
Národní divadlo
nicht nur... sondern; auch
nejen... ale i; nýbrž i
e Oper
opera
e Operette
opereta
passen
hodit se
recht viel
hodně
selten
zřídka, málokdy
e Stadt
město
s Stück
divadelní hra
s Theater
divadlo
e Umgebung
okolí
vorhaben
mít v úmyslu, zamýšlet
e Vorstellung
představení
r Vorverkauf
předprodej
e Woche
týden
zu
příliš
zum ersten Mal
poprvé
zusammen
spolu, společně