Level 27 Level 29
Level 28

Пополни словарь


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
służyć
служить
służyć jakiemuś celowi
служить цели
wypełniać
заполнять
palić się
гореть
wieszać
вешать
w związku z ...
в связи с ...
zmuszać
принудить
pozostawać
оставаться
ciąć
резать