Level 3
Level 4

New level


119 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
-a
defininte article; used pretty much everytime except when numerals are used
-ak
plural definite article
tren
train
trena
a/the train
trenak
(the) trains
ur
water
ura
the water
Tren hau zaharra da
This train is old
Zein autobus da?
Which bus is it?
Zein da taberna hori?
Which is that bar?
Taberna hori 'Zelaitxo' da
That bar is the 'Zelaitxo'
Zein da herri hori?
What is that town?
Herri hori Getaria da
That town is Getaria
Elin galesa da
Elin is Welsh
Zarauzko hondartza luzea da
Zarautz's beach is long
Eliza hau zaharra da
This church is old
Parke hau ederra da
This park is beautiful
alde zaharra
the/an old district
alde zahar bat
an/one old district
bi parke eder
two beautiful parks
zein eliza txiki?
which small church?
Hondartzatik joango gara
We'll go via the beach
oso ondo
very well/fine
itxoin pixka bat
wait a moment
bai
okay
Nere etxera joango gara. Ados?
We'll go to my house. Agreed?/All right?
primeran!
great!/perfect!
konforme!
agreed!
ederki!
fine!
herri
village; small town
hiri
large town; city
auzoak
neighbourhoods; districts
zentrua
centre
azoka
market
merkatua
market
supermerkatua
supermarket
ibaia
river
erreka
stream
ospitalea
hospital
anbulategia
clinic
komisaldegia
police station
gasolindegia
petrol station
zineak
cinemas
kanposantua
cemetery
mendi
hill
Ondoan badago parke eder bat
Next to it there is a lovely park
Ondoan, parke eder bat dago
Next to it there is a lovely park
Hemen bi kutxa daude
There are two banks here
Hemen badaude bi kutxa
There are two banks here
kale luzeak
long streets
autobus zaharrak
old buses
bilete handiak
large banknotes
denda handiak
large shops
libra esterlinak
pounds stirling
Xabierrek kazetaritza ikasten du
Xabier studies journalism
Zuk zer egiten duzu?
What do you do?
Ikusten al duzu eliza bat han aurrean?
Do you see a church over there opposite?
Ze komisio hartzen duzue?
What commission do you take?
hamaika
eleven
hamabi
twelve
hamahiru
thirteen
hamalau
fourteen
hamabost
fifteen
hamasei
sixteen
hamazazpi
seventeen
hemezortzi
eighteen
hemeretzi
nineteen
hogei
twenty
berrogei
forty
hirurogei
sixty
laurogei
eighty
berrehun
two hundred
bi mila
two thousand
hiru mila
three thousand
hamabost mila
fifteen thousand
mila
one thousand
Autobusak zaharrak dira
The buses are old
Non daude zure lagunak?
Where are your friends?
Hemen komisioa hartzen dute
They take commission here
Kazetariak al zarete?
Are you a journalist?
Nekatuta al zaudete?
Are you (plural) tired?
Zer nahi duzue?
What do you (people) want?
Hirurehun libra aldatuko ditut
I'll change £300
da
third-person singular of to be (ser)
dago
third-person singular of to be (estar)
du
third-person singular of transitive auxiliary
dauka
third-person singular of to have
dira
third-person plural of to be (ser)
daude
third-person plural of to be (estar)
dute
third-person plural of transitive auxiliary
daukate
third-person plural of to have
zara
second-person singular of to be (ser)
zaude
second-person singular of to be (estar)
duzu
second-person singular of transitive auxiliary
daukazu
second-person singular of to have
zarete
second-person plural of to be (ser)
zaudete
second-person plural of to be (estar)
duzue
second-person plural of transitive auxiliary
daukazue
second-person plural of to have
dut
first-person singular-object auxiliary
duzu
second-person singular-object auxiliary
du
third-person singular-object auxiliary
ditut
first-person plural-object auxiliary
dituzu
second-person plural-object auxiliary
ditu
third-person plural-object auxiliary
Dolarrak hartzen dituzue?
Do you (plural) take dollars (plural)?
aparkatu
to park
leku
place
igeri
to swim
larri
critical
aldi
period, time
etxe
house, building
sartu
to enter
irten
to go out
hartu
to receive, take
ibili
to move about
kirolak
sports
-tegi/-degi
place
-gailu
device