Level 1
Level 2

Hosszú


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! – A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (1)
On your feet, Magyar,[2] the homeland calls! The time is here, now or never! Shall we be slaves or free? This is the question, choose your answer! - By[3] the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (1)
Rabok voltunk mostanáig, Kárhozottak ősapáink, Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (2)
We were slaves up til now, Damned are our ancestors, Who lived and died free, Cannot rest in a slave land. By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (2)
Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete, Mint a haza becsülete. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (3)
Useless villain of a man, Who now, if need be, doesn't dare to die, Who values his pathetic life greater Than the honor of his homeland. By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (3)
Fényesebb a láncnál a kard, Jobban ékesíti a kart, És mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (4)
The sword shines brighter than the chain, Decorates better the arm, And we still wore chains! Return now, our old sword! By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (4)
A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy hiréhez; Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (5)
The Magyar name will be great again, Worthy of its old, great honor; Which the centuries smeared on it, We will wash away the shame! By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (5)
Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (6)
Where our grave mounds lie, Our grandchildren will kneel, And with blessing prayer, Recite our sainted names. By the God of the Hungarians We vow, We vow, that we will be slaves No longer! (6)