Level 52 Level 54
Level 53

781 - 795


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sparkling
искрящ, . газиран
witty
остроумен, духовит
courteous
учтив, вежлив, любезен
prejudicial
вреден, в ущърб (to)
haughty
надменен, високомерен, горделив
snobbish
снобски, превзет, превзето интелектуален
earnest
искрен, убеден, сериозен, задълбочен, добросъвестен, ревностен
patronizing
покровителствен, снизходителен
overbearing
надменен, арогантен, заповеднически
inarticulate
нечленоразделен, неясно изговорен, ням
timid
плах, боязлив, плашлив, стеснителен
arrogant
високомерен, надменен, арогантен, дързък
severe
строг, неотстъпчив
profit
полза, облага, изгода
prosperous
процъфтяващ, преуспял