Level 44 Level 46
Level 45

661 - 675


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chef
главен готвач в хотел, ресторант
ingredient
съставна част (на смес), ингредиент, компонент, елемент, черта (на характер)
acclaim
одобрявам бурно/възторжено, аплодирам, приветствувам
roaster
много горещ ден много горещ ден
retailer
търговец на дребно
welfare
благосъстояние
sofa
диван
memorandum
записка, бележка ,резюме
preliminary
встъпление, увод, предварителен, подготвителен
hereinafter
по-долу, отсега нататък
schedule
програма, план, разписание
restrict
ограничавам, стеснявам
prescribe
определям предписвам, установявам, предявявам право на давност, губя право на давност
formerly
в миналото, по-рано, някога
purpose
цел, предназначение,намерение, воля, успех