Level 93 Level 95
Level 94

Terroryzm


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a growing threat
rosnące zagrożenie
al-Qaeda cell
komórka Al-Kaidy
attacker
zamachowiec
blast
wybuch (syn: explosion)
bomb
bomba
bomb attack
zamach bombowy
car-bomb
samochód-pułapka
to detonate
zdetonować
hijacker
porywacz; kidnaper
to hijack
porwać; uprowadzić
home-made explosive
ładunek wybuchowy domowej roboty
hostage
zakładnik
hostages were freed
zakładnicy zostali odbici
in retaliation for...
w odwecie za...
piracy
piractwo
retaliate
brać odwet; wziąć odwet
retaliatory
odwetowy
roadside bomb
bomba podłożona przy drodze
to shoot indiscriminately
strzelać na oślep
suicide bomber
zamachowiec-samobójca
terror
terror
terrorist act
akt terroru
terrorist attack
atak terrorystyczny; zamach terrorystyczny
terrorist organisation
organizacja terrorystyczna
the al-Qaeda-linked group
grupa powiązana z Al-Kaidą