Level 92 Level 94
Level 93

Wojna


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a spent bullet
wystrzelony pocisk
act of aggression
akt agresji
aggressor
agresor
alarm
alarm
alliance
sojusz
ally
sojusznik
annexation
aneksja; zajęcie
to arm
uzbroić
armistice
zawieszenie broni
attack
atak
bang! bang!
pif-paf!
barrage
ogień zaporowy
barricade
barykada
battle
bitwa
bloodbath
rzeź (syn: carnage)
bloodshed
rozlew krwi
to bomb
bombardować
camouflage
kamuflaż
camp
obóz
to capitulate
kapitulować; skapitulować
capitulation
kapitulacja
captive
jeniec
captivity
niewola
charge
natarcie
civilian
cywil; cywilny
comradeship of war
braterstwo broni
conflict
konflikt
counter-attack
kontratak
counter-offensive
kontrofensywa
dead
martwy
defeat
klęska; porażka
defence
obrona
to destroy
zniszczyć
destruction
zniszczenie
to disarm
rozbroić
diversion
dywersja
to drop a bomb
zrzucić bombę
enemy
wróg
to fight
walczyć
front line
linia frontu
glory
chwała (s: praise)
guerilla
partyzantka
invasion
inwazja
to kill
zabić
losses
straty
negotiations
negocjacje
offensive
ofensywa
pitched battle
zażarty bój
reconnaissance
rekonesans; rozpoznanie
to regroup
przegrupować
reinforcements
posiłki (dodatkowe jednostki)
resistance
ruch oporu
sabotage
sabotaż
scorched earth policy
taktyka spalonej ziemi
shot
strzał
strategy
strategia
street battles
walki uliczne
to surrender
poddać się (np na wojnie)
surrounded
otoczony
tactical
taktyczny
tactics
taktyka
trench
okop
trench warfare
wojna okopowa
war
wojna
war on attrition
wojna na wyczerpanie
to withdrawn
wycofywać (się)