Level 90 Level 92
Level 91

Więzienie


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be behind bars
siedzieć za kratkami
cell
cela
convicted
skazaniec
death row
cela śmierci
electric chair
krzesło elektryczne
escape
ucieczka
to escape
uciec
escaper
uciekinier; zbieg (syn: fugitive)
to execute
dokonać egzekucji
execution
egzekucja
false inprisonment
bezprawne pozbawienie wolności
fellow prisoners
współwięźniowie
firing squad
pluton egzekucyjny
fugitive
uciekinier; zbieg (syn: escaper)
gaol
(uk:) więzienie (syn): jail, prison)
gas chamber
komora gazowa
to get behind bars
powędrować za kratki
getaway
ucieczka, miejsce wyjazdu, krótkie wakacje (syn: escape)
to go to prison
iść do więzienia; pójść do więzienia
guard
strażnik; wartownik
inescapable prison
więzienie
jail
więzienie
penal system
system penitencjarny
prison
więzienie
prison camp
kolonia karna
prison doctor
lekarz więzienny
prison warden
strażnik więzienny
prisoner
więzień
to release from prison
zwolnić z więzienia
sentry
wartownik
separate cell
izolatka
to serve sentence
odsiadywać wyrok