Level 44 Level 46
Level 45

Chemia


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid
kwas
atom
atom
atomic mass
masa atomowa
atomic nucleus
jądro atomowe
atomic number
liczba atomowa
atomic radius
promień atomowy
base
zasada, podstawa (syn: basis)
biochemistry
biochemia
chemical compound
związek chemiczny
chemical process
proces chemiczny
chemical reaction
reakcja chemiczna
chemist
chemik
chemistry
chemia
covalent bond
wiązanie kowalencyjne
crystallization
krystalizacja
electrolyte
elektrolit
element
pierwiastek
hydrocarbon
węglowodór
ionic bond
wiązanie jonowe
isotope
izotop
liquid
ciecz
liquid crystal
ciekły kryształ
metalloid
półmetal
molecule
cząsteczka; molekuła
neutron
neutron
nitric acid
kwas azotowy
noble gas
gaz szlachetny
nuclide
nuklid
organic chemistry
chemia organiczna
oxide
tlenek
oxidizing agent
utleniacz
periodic table
układ okresowy
salt
sól
solid
ciało stałe
solubility
rozpuszczalność
solution
roztwór
thermal conductivity
przewodność cieplna
transition metal
metal przejściowy
viscosity
lepkość