Level 17 Level 19
Level 18

Inteligencja


105 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a gift for languages
talent do języków
a word to the wise
mądrej głowie dość dwie słowie
ably
umiejętnie; zręcznie
to absorb knowledge
chłonąć wiedzę
act the fool
udawać głupiego
analysis
analiza
aptitude
uzdolnienie; zdolność
aptitude test
test zdolności
to argue
argumentować
argument
argument
association
skojarzenie
to be a slow learner
wolno się uczyć
to be mistaken
być w błędzie
bigheaded
przemądrzały
blithering idiot
skończony idiota
boffin
jajogłowy
brains of a canary
ptasi móżdżek
brainwave
olśnienie
brainy
bystry; rozgarnięty (s: clever, bright)
brilliant
błyskotliwy (s: witty)
to broaden sb's mind
poszerzać czyjeś horyzonty
catch question
podchwytliwe pytanie
clever
bystry; zdolny
clueless
ciężko myślący
to collect one's thoughts
zebrać myśli
comprehensive
wszechstronny (s: all-round)
conclusion
wniosek
cretin
kretyn
to deduce
wnioskować; wywnioskować (s: conclude)
deduction
wnioskowanie; dedukcja
deep in thought
zamyślony
difficult to understand
trudny do zrozumienia
to discover
odkrywać
discovery
odkrycie
discussion
dyskusja
duffer
beztalencie
dull
tępy
educated
wykształcony
empty-headed
głupiutki
erudite
erudyta
erudition
erudycja
experience
doświadczenie
experienced
doświadczony
feeble-minded
słaby na umyśle
fool
głupiec; idiota
foolish
głupi
foolishness
głupota
forget
zapomnieć
from what I know
z tego co wiem (s: as far as..)
genius
geniusz
gifted
utalentowany
to have no idea
nie mieć pojęcia
he is good at Italian
jest dobry z włoskiego
he's got brains
ma dobrą głowę
hypothesis
hipoteza
idea
myśl; pomysł
ignoramus
ignorant; ignorantka
ignorance
niewiedza; ignorancja
ignorant
niedouczony
illiterate
analfabeta
imbecile
imbecyl
in blissful ignorance
w błogiej niewiedzy
ingenious
pomysłowy
ingenuity
pomysłowość
inquiring
dociekliwy (syn: inquisitive)
intellect
intelekt
intellectual
intelektualista
intelligence test
test na inteligencję
intelligent
inteligentny
intelligently
inteligentnie
intuition
intuicja
inventive
pomysłowy (syn: resourceful)
inventiveness
pomysłowość
jerk
palant
know-all
mądrala
knowledge
wiedza
lack of education
brak wykształcenia
learned
uczony
logic
logika
logical
logiczny
memory
pamięć
mental block
zaćmienie umysłu
narrow-minded
ograniczony; o wąskich
noodle
głąb
on the assumption
przy założeniu
presence of mind
przytomność umysłu
quickly of mind
bystrość umysłu
reason
rozum
right
racja, dobro, słuszność
self-taught person
samouk
sense
sens
simpleton
prostak
stupid
głupi
stupidity
głupota
talented
utalentowany; uzdolniony
theory
teoria
thesis
teza
thinker
myśliciel
thinking
myślenie
thoughtless
bezmyślny
twerp
przygłup
use your brains!
rusz głową!
well-read
oczytany
wise
mądry