Level 110 Level 112
Level 111

Ekologia


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid
kwas
acid rain
kwaśny deszcz
ammonia
amoniak (NH3)
asbestos
azbest
bio-mass
biomasa
chemicals
chemikalia
chemistry
chemia
chimney
komin
contaminated
skażony
contamination
skażenie
devastation
dewastacja
dirty
brudny
dump
hałda (s: waste tip)
ecological
ekologiczny
ecological disaster
katastrofa ekologiczna
ecologist
ekolog
ecology
ekologia
environment
środowisko
filter
filtr
forest destruction
niszczenie lasów
fuel
paliwo
garbage
śmieci
gas
gaz
global warming
globalne ocieplenie
herbicide
herbicyd
industry
przemysł
lead
ołów
mercury
rtęć
nature
przyroda
oil
olej
ozone hole
dziura ozonowa
ozone layer
warstwa ozonowa
pest
szkodnik
pesticide
pestycyd
pipeline
rurociąg
plastic
plastik
poison
trucizna
poisonous
trujący (s: toxic)
polluted
zanieczyszczony
pollution
zanieczyszczenie
to protect
ochraniać; chronić
protected
chroniony
protected area
obszar chroniony
radioactive
radioaktywny; promieniotwórczy
rain forest
las deszczowy; las tropikalny
to save
ratować
sewage
ścieki
sewage system
kanalizacja
smoke
dym
soil
gleba
solution
rozwiązanie
soot
sadza
synthetic
sztuczny (materiał), syntetyczny
toxic
toksyczny
treatment plant
oczyszczalnia
waste
odpady