Level 2
Level 3

New level


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Attitude
Tavır, durum
Invasion
Istila, tecavüz
call for
Çağrıda bulunmak
Cognitive
Kavramsal, zihinsel
Decisively
Kararlı şekilde, kesinlikle
Respectively
Sırasyla
Pertained
Uygun olmak, dair olmak
Attributed
Atfedilmiş
Fugitive
Kaçak, firari
Turn over
Polise teslim etmek
set out
Düzenlemek, başlamak, yola çıkmak
tidy up
Çeki düzen vermek
step down
Düşmek, düşürmek
take off
Indirmek, inmek
Convicted
Suçlu
get along with
Anlaşmak, uyuşmak
Selfesteem
Haysiyet
Mock
Alay etmek
Stimulate
Teşvik etmek, uyandırmak
Unprecedented
Alternatifsiz, emsalsiz
Enormously
Aşırı derecede
Persistent
Kalıcı, ısrarcı, iz bırakan
Relieving
Hafifletmek, rahatlatma
excessive
aşırı
Appropriately
Uygun şekilde, gereği gibi
Defectively
Anormal şekilde, hatalı, kusurlu
Dramatically
Çarpıcı biçimde
break down
Bozulmak, çökmek,bölmek
make up
Oluşturmak, biraraya getirmek
run out
Bitmek, dışarı atmak
take after
Benzemek
turn up
Açmak, bulmak, çevirmek
Emerge
Doğmak, belirmek
Puberty
Ergenlik
Hereditary
Kalıtsal
Subside
Azalmak, alçalmak
Premises
Öncüller, ana maddeler
Credentials
Kimlik, sicil
Elusive
Anlaşılmaz, akla gelmeyen
Fever
Ateş (hastalık)
Recurrence
Başa dönme, tekrar olma
Sole
Tek
Prosperously
Refahla
Brutally
Hayvanca, vahşice
Abolish
Feshetmek
hold up
Durdurmak, engellemek
put off
Atlatmak, engellemek
keep out
Dışarda tutmak
look after
Ilgilenmek
Setback
Aksaklık
Fairly
Açıkça, epeyce
Precision
Hassasiyet
Decipher
Şifre çözmek
Cautiously
Dikkatlice
Sketch
Taslağını yapmak
Fascinated
Büyülenmiş