Level 2
Level 1

New level


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
committed to
kendini adamış
insight
kavrayış, anlayış, sezgi, feraset
addiction
bağımlılık, düşkünlük, alışkanlık
tendency
eğilim
put in place
Devreye sokmak
Promote
Desteklemek, teşvik etmek
Applicable
Uygulanabilir
Penetrable
Işlenebilir, nüfuz edilebilir
Notable
Dikate değer
Incidentally
Tesadüfen
Hazardously
Tehlikeli bir şekilde
Thoroughly
Iyice, tamamen, adam akıllı, eksiksiz
Fatally
Ölümcül biçimde
Offensively
Saldırgan biçimde
Fulfilling
Doyurucu, tatmin edici
Unifying
Birleştirici
Ensuring
Garantiye alıcı
Fostering
Besleme, teşvik etme
taken off
Çıkartılmış
hand down
Devretme, kuşaktan kuşağa geçme
thrown up
Bırakma, durdurma, vazgeçme
kept off
Dokunmama, uzak durma, yaklaştırmama
take out
Çıkarmak
put aside
Kenara atmak, biriktirmek, askıya almak
bring down
Devirmek, değerini düşürmek ,azaltmak
figure out
Anlamak, halletmek, bulmak
count upon
güvenmek
Distinguish
Ayırt etmek, fark etmek, seçmek
Spur
Teşvik etmek, dürtmek
Preserve
korumak
Impoverished
Fakirleşen, yoksul
cut down on
Azaltmak, kısmak
go in for
Ilgilenmek, katılmak
make up for
Karşılamak, eksiği gidermek, telafi etmek
Exposed
Açık, maruz, ortada
abide by
sözünde durmak, dayanmak
Overlap
Çakışmak, örtüşmek
Jeopardize
Tehlikeye atmak, riske atmak
Withdraw
Geri almak, çekmek, uzlaşmak
underestimate
Azımsamak, hafife almak
Deteriorate
Kötüleşmek, bozulmak
constitute
oluşturmak
Assert
Iddia etmek, hak iddia etmek
Employ
Kullanmak, çalıştırmak
Alter
Değişmek, değiştirmek
Strengthen
Güçlenmek
Upheaval
Ayaklanma, çalkantı
digest
sindirmek
Nutritional
Besinsel
Deficiency
eksiklik
extinguish
Yıkmak, yok etmek, söndürmek
Untangle
Açmak, düğümü çözmek
Enforcement
Uygulama, zorlama
Profound
Derin
Disguise
Değiştirmek, saklamak, gizlemek
Presence
Varlık, mevcudiyet
incontrovertible
Apaçık, gerçekçi
Embody
Cisimleştirmek, belirgin kılmak
Impartially
Tarafsızca
Infer
Anlam çıkarmak
Inadvertently
Bilmeyerek
Bear
Dayanmak, katlanmak
Contagious
Bulaşıcı, geçici
Imply
Ima etmek
Explicit
Açık, kesin
strip of
mahrum etmek
Misguide
Yanıltmak
Yield
Kazanç sağlamak
run out of
Birşeyin bitmesi
laid off
Işten atılmış
suffer
Acı çekmek
turmoil
Çalkantı, kargaşa
drastic
Sert, etkili
Sparse
Kıt, seyrek
take heed
Dikkat etmek, dikkatli olmak
Boost
Canlandırmak, arttırmak, itelemek
Endurance
Dayanıklılık
strength
Güç, kuvvet
reaping
Toplama
Apparently
Görünüşte
Docile
Uslu, halim selim
Esteemed
Saygın, itibarlı
Plummet
Düşmek, çakılmak
Paltry
Çok az, değersiz
Extinction
Nesli tükenme
Peculiarly
Acayip bir şekilde
progressively
Artan biçimde
emotion
His, duygu, coşku, heyecan
Subsequent
Sonra gelen
Diagnose
Tanı, teşhis koymak
Subtle
Ustaca, zekice
Specimen
Örnek
Gorgeous
Çok güzel, harika, debdebeli
Odour
Itibar, izlenim
Elicit
Gerçeği ortaya çıkarmak, öğrenmek
Intimate
Samimi, yakın
Recollection
Anı
Proliferation
Çoğalma, tomurcuk verme
Spoilage
Bozulma
Decay
Çürüme
test
test etmek