Level 2 Level 4
Level 3

Rzeczowniki - gramatyka


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alak
forma
mondat
zdanie
mondatrész
część zdania
névmás
zaimek
nyelvtan
gramatyka
rag
końcówka fleksyjna
ragozás
odmiana (gramatyczna)
szinonima
synonim