Level 28 Level 30
Level 29

Day 29


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prompt
сануулах, өдөөх, шуурхай
hasty
яаруу, тэвдүү
scorch
шарах, хатаах, хайрах
tempest
шуурга, шуугиан
soothe
намдаах, тайвшруулах
sympathetic
ховсдуулсан хүн
redeem
өр дарах, худалдан авах, төлөх
resume
сэргээх, дахиж эхлэх
harmony
зохицол, эв найрамдал
refrain
цээрлэх, тэвчих
illegal
хууль бус
narcotic
мансууруулах бодис, нойрсуулагч
heir
өв залгамжлагч
majestic
сүр жавхлант, сүрлэг
dwindle
багасах, хорогдох