Level 26 Level 28
Level 27

Day 27


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lecture
лекц, сургамж, номлол
abuse
хүчирхийлэх, хараал хэлэх, дайрах
mumble
амандаа бувтнах, үглэх
mute
үг дуугүй, хэлгүй хүн
wad
бөөрөнхийлсөн цаас, мөнгө(хумхих)
retain
хадгалах, санах, хөлслөх
candidate
нэр дэвшигч
precede
урд нь явах, давж гарах
adolescent
өсвөр насны хүүхэд
coeducational
хамт суралцах системтэй (эрэгтэй, эмэгтэй)
radical
үндэс, язгуур
spontaneous
өөрөөрөө, аяндаа
skim
ямар нэг гадаргуу дээрх зүйлийг хуулах (ж.нь: өрөм авах), гулгах, гүйлгэн унших
vaccinate
тарилга хийх, вакцинжуулах
untidy
заваан, бохир, замбараагүй