Level 24 Level 26
Level 25

Day 25


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commuter
хоёр газрын хооронд тогтмол явдаг зорчигч (жишээ нь ажилдаа явах)
confine
хязгаарлах, хорих
idle
сул зогсох(ажил хийхгүй), үндэслэлгүй
idol
шүтээн
jest
хошигнох, даажигнах
patriotic
эх оронч
dispute
маргаан, санал зөрөх
valor
эр зориг, зориг зүрх
lunatic
мэдрэлийн өвчтэй эсвэл галзуу хүн
vein
судал шөрмөс, хураагуур судас
uneventful
энгийн, жирийн
fertile
өгөөжтэй, ургац сайтай
refer
хамаарах, дурдах, лавлах
distress
өвчин зовлон, гуниг, хоосрол
diminish
хасах, хороох, татрах