Level 23 Level 25
Level 24

Day 24


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exempt
чөлөөлөх
vain
ихэмсэг
repetition
давталт
depict
дүрслэх, зурах
mortal
үхэх, айхавтар муухай
novel
роман
occupant
эзэмшигч, суугч
appoint
томилох, товлох, тохирох
quarter
жилийн дөрөвний нэг, дүүрэг хороолол
site
байрлал, байршил
quote
хашилт, эшлэл, үнэлэх
verse
шүлгийн мөр, шүлэглэх
morality
сургамж, ёс суртахууны байдал
roam
хэрэх, тэнүүчлэх
attract
анхаарал татах, сэтгэл татах