Level 22 Level 24
Level 23

Day 23


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disaster
гамшиг, байгалийн аюул
censor
ёс журам сахиулагч
culprit
буруутан, гэмтэн
juvenile
идэр насны залуу
bait
өгөөш
insist
шаардах, нотлох, зүтгэх
toil
шаргуу ажиллах, хүнд ажил
blunder
тэнэг алдаа, хайнга алдаа гаргах
daze
гайхах, цочрол
mourn
гашуудал
subside
буурах, унах
maim
бэртээх, зэрэмдэглэх
comprehend
ухаж ойлгох, учрыг ойлгох
commend
сайшаах, мэнд хүргэх
final
төгсгөлийн, сүүлийн