Level 21 Level 23
Level 22

Day 22


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rapid
түргэн, ширүүн
exhaust
дуусгах, гаргах
severity
бэрхшээл, аюултай байдал
feeble
сул дорой, сул тал
unite
хамтрах, нэгдэх
cease
зогсох, дуусах
thrifty
хэмнэлттэй, хямгатай
miserly
харамч, нарийн
monarch
хаан, хаант засаг
outlaw
хуулийн гаднах этгээд, дээрэмчин
promote
дэвшүүлэх, дэмжих
undernourished
өлөн, хоол муутай
illustrate
дүрслэх, үзүүлэх
disclose
илрүүлэх, ил болгох
excessive
хэтэрхий, хэт их