Level 20 Level 22
Level 21

Day 21


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
possible
боломжтой
compel
албадах, хүчээр тулгах
awkward
эвгүй, бэрх, будилуу
venture
эрсдэлтэй ажил хэрэг, аз туршилт, эрсдэл гаргах
awesome
сэтгэл хөдөлгөсөн
guide
замч, хөтөч
quench
таслах, цангаагаа тайлах
betray
хуурах, урвах
utter
үг хэлэх
pacify
тайвшруулах, тайтгаруулах
respond
хариулах, хариу үзүүлэх
beckon
толгой дохих, гар даллах
despite
үл харгалзан
disrupt
тасалдуулах, нураах
rash
болгоомжгүй, бодлогогүй. (арьсан дээрх бижрүү)