Level 19 Level 21
Level 20

Day 20


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
authority
эрх мэдэл, удирдлага
neutral
тодорхой бус, төвийг сахигч
trifle
шалихгүй юм, жижиг сажиг
matrimony
гэрлэлт, гэрлэх
baggage
ачаа, тээш
squander
сүйтгэх, тараах, хамаагүй үрэх
abroad
хилийн чанадад, гадаад
fugitive
оргодол
calamity
гай зовлон, аюул
pauper
ядуу, гуйлгачин
envy
атаархах, атаархал
prosecute
яллагчаар үг хэлэх, үргэлжлүүлэх
bigamy
хоёр эхнэр эсвэл нөхөртэй байх
collapse
буурах, уналт
architect
архитектор, уран барилгач