Level 18 Level 20
Level 19

Day 19


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prior
өмнө, урьдах
embrace
тэврэлт
valiant
зоригтой, баатарлаг
partial
хагас, хэсэгхэн
forbid
хориглох ф
logical
логикийн дагуу, зайлшгүй
fierce
зэрлэг, догшин
detest
үзэн ядах, жигших
sneer
зэвүүн инээмсэглэл, шоолох
scowl
хөмсөг зангидах
encourage
дэмжих, туслах, зоригжуулах
consider
анхаарч үзэх, бодож үзэх
vermin
хорхой шавж
wail
чанга уйлах, чарлах
symbol
тэмдэг, ялгах тэмдэг