Level 17 Level 19
Level 18

Day 18


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
delinquent
гэмт хэрэгтэн, гэм буруутан
deprive
хасах, салгах, авах
spouse
эхнэр эсвэл нөхөр
vocation
сонирхол, мэргэжил
unstable
тогтворгүй, тогтмол бус
homicide
аллага, алан хядагч
penalize
яллах, шийтгэх, торгох
beneficiary
ашиг хүртэгч, тэтгүүлэгч
reject
татгалзах
reptile
хэвлээр явагч
rarely
цөөхөн, онцгой
exhibit
үзүүлэн, үзвэр
proceed
үргэлжлүүлэх, сэргээх
precaution
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, болгоомжлол
extract
гаргах, татаж авах